Oulainen RN 21.5.2022
Juha Putkonen
(1 narttu)

ROP, ROP-juniori Afrikan Laminam Chit-Chat Twenties Of Hanishan

NARTUT

PN1 Afrikan Laminam Chit-Chat Twenties Of Hanishan
(Chochoa-Matata Aron-Oman x Afrikan Laminam Annie Power)
JUN ERI 1 SA JUN-SERT SERT ROP-juniori ROP