Vuosikirja 2022

Arvostelut

Arvostelut kopioidaan sivulta: Arvostelut 2022 kokonaisuudessaan.
Mikäli sivulla on virheitä tai puutteita - ilmoitathan korjauksista 31.1.2023 mennessä.
Seuraavat arvostelut on luvattu toimittaa tammikuun loppuun mennessä, joten sen jälkeen ne lisätään sivulle.

Ulkomaan näyttelyiden arvostelut

Jos haluat ulkomaan näyttelyn arvostelun vuosikirjaan 2022 lähetä arvostelun kuva (jos arvostelu kirjoitettu englanniksi) tai arvostelu puhtaaksi kirjoitettuna (arvostelu kirjoitettu muulla kielellä kuin englanniksi).
Sivulla Ulkomaan näyttelytulokset 2022 olevien näyttelyiden tulokset on lisätty Arvostelut-sivulle ja tulevat siis automaattisesti vuosikirjaan. Mikäli koirasi tulos puuttuu ko. sivulta, lähetä siitä tulokset (huom. kaikkien basenjien tulokset) niin näyttely lisätään sivulle.

Kuvat

Näyttelytuloksissa sivuilla olevat kuvat tulevat näyttelytulosten yhteyteen.
Mikäli haluat kuvan koiran arvostelujen yhteyteen, lähetä se 28.2. mennessä.
Kuva maksaa 5 €, maksu tilille IBAN: FI84 1458 3000 0233 73 viitteellä 4488.

Toimitusosoitteet

erja.billings@gmail.com tai basenjilehti@gmail.com. Laita viestin otsikkoon "Vuosikirja 2022".

Deadline materiaalille on 28.2.2023